• Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg. 

   Holte , Therese Opsahl; Groven, Gøril; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew Malcolm (PasOpp-rapport, Peer reviewed; Research report, 2006-06)
   Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ”tilfredshet hos samarbeidspartnere”skal være en ny kvalitetsindikator innen psykisk helsevern. På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter for ...
  • Kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske lidelser 

   Holte , Therese Opsahl; Goderstad, Jeanne Mette; Lieng, Marit; Busund, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra KUnnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-11)
   NORSK: Bakgrunn Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi. Oppdrag Det er stor variasjon i bruk av kikkhullskirurgi ...
  • Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse 

   Groven, Gøril; Danielsen, Kirsten; Holte , Therese Opsahl; Helgeland, Jon (PasOpp-rapport, Peer reviewed; Research report, 2006-03)
   NORSK SAMMENDRAG: Høsten 2005 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreundersøkelse blant pårørende ved de 20 somatiske barneavdelingene i Norge. Totalt har 3308 pårørende besvart ulike spørsmål ...