• Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012. Nettrapport 

   Horverak, Øyvind (Research report, 2013)
   I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012. 1. januar 2012 ble innehavere av tillatelse for avgiftsfritt salg på flyplasser pliktige til å ...
  • Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk i 2010 

   Horverak, Øyvind (Research report, 2012)
   I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2010. På bakgrunn av dette salget, gis det anslag på tax-free-salget ved ferger i utenlandstrafikk og ...
  • Da vinmonopolet kom til Trysil. En evaluering 

   Horverak, Øyvind (Research report, 2004)
   Evaluering av hvilke følger etableringen av nytt vinmonopol har for forbruket av alkohol i et grensenært område med lange hjemmebrent-tradisjoner. Evalueringen viser små endringer i det samlede forbruket av vin og brennevin ...
  • Det norske drikkemønsteret. En studie basert på intervjudata fra 1973-2004 

   Horverak, Øyvind; Bye, Elin Kristin (Research report, 2007)
   Forbruket vil øke - Dagens eldste drikker mindre enn generasjonene som kommer etter dem. Derfor vil alkoholforbruket i Norge med all sannsynlighet fortsette å øke i årene framover. Hvor lenge økningen vedvarer er avhengig ...
  • Grensehandelen med sterke alkoholdrikker fra Sverige. Nettrapport 

   Horverak, Øyvind (Research report, 2013)
   For å anslå omfanget av grensehandel med sterke alkoholdrikker fra Sverige, har vi tatt utgangspunkt i mersalget av øl, vin og brennevin i Systembolagets butikker i grensekommunene Dals-Ed, Strömstad, Eda, Torsby, Årjäng, ...
  • Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk 

   Horverak, Øyvind; Nordlund, Sturla Bjørn; Rossow, Ingeborg (Research report, 2001)
   Denne rapporten tar opp de endringer som for tiden skjer i norsk a lkoholpolitikk og de ulike krefter som påvirker utviklingen, særlig i bruken av prisinstrumentet og restriksjoner på tilgjengeligheten. Den prøver også å ...
  • Rusmidler i Norge 2009 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid; Horverak, Øyvind; Edland-Gryt, Marit; Lund, Marianne (Research report, 2009)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Årets utgave er første gang der også ...
  • Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin; Horverak, Øyvind (Research report, 2010)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. For andre gang er også tobakkstall med i ...
  • Selvbetjente vinmonopolutsalg. En evaluering 

   Horverak, Øyvind (Research report, 2002)
   I denne rapporten har vi sett på noen av de følger innføringen av selvbetjening i Vinmonopolets butikker har hatt. De følger vi har sett på kan deles i tre områder. For det første har vi sett på konsekvensene for salget, ...