• Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene 

   Steiro, Asbjørn; Jeppesen, Elisabeth; Kirkehei, Ingvild; Patrono, Wenche; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
   Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske oversikter over forskning på effekten av koordinerende tiltak på kommunalt nivå for kreftpasi-enter i kommunene. Målet er å gi svar på om koordinerende tiltak ...
  • Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Lund-Iversen, Kaja; Thorsrud, Hege; Jeppesen, Elisabeth; Ormstad, Sari Susanna; Vang, Vidar Jusnes; Fure, Brynjar (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-08)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Kreftforeningen å utføre systematisk søk etter litteratur om effekt av kostholdsveiledning for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter med ...
  • Estimering av behovet for PET/CT i 2020 

   Graff, Bjørn Anton; Jeppesen, Elisabeth; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
   NORSK: Positronemisjonstomografi (PET) er en teknologi som avbilder fordelingen av injiserte radioaktivt merkede forbindelser i kroppen. PET kombineres ofte med en annen avbildningsteknikk, vanligvis CT. PET/CT benyttes ...
  • Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Jeppesen, Elisabeth; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-10)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å finne den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen om komplikasjoner og velbefinnende ved ulike fasterutiner hos eldre, ortopediske pasienter før operasjon, med særlig ...
  • Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter 

   Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av 

   Lauvrak, Vigdis; Jeppesen, Elisabeth; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011)
   NORSK: For å vurdere effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte har vi søkt etter og gjennomgått relevante systematiske oversikter og kunnskapsbaserte retningslinjer. Vi inkluderte åtte ...
  • Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring 

   Jeppesen, Elisabeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H.; Vist, Gunn Elisabeth (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-05)
   NORSK: Bakgrunn Mer enn 200 000 voksne personer i Norge har i dag kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og det anslås at over 20 000 har alvorlig grad av denne sykdommen. Personer med KOLS kan få akutte forverringer som ...
  • Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft 

   Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-06)
   NORSK: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM). For å støtte Kreftforeningens informasjonsarbeid om slik behandling har Kunnskapssenteret ...
  • Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft 

   Norderhaug, Inger Natvig; Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar (Research report, 2012)
  • Tidlig ultralyd for påvisning av hjertefeil 

   Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Reinar, Liv Merete; Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-02)
   NORSK: Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret vurdere ultralyd i uke 11−13 med måling av nakkeoppklaring for påvisning av hjertefeil. Vi publiserte en omfattende utredning i 2008 av ultralyd i svangerskap. I dette ...