• Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms. A systematic review and meta-analysis. 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Weisæth, Lars; Kirkehei, Ingvild; Johansen, Kjell; Steiro, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2008-09-19)
   ABSTRACT: BACKGROUND: Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy (TFCBT) holds promise as a preventive intervention for people at risk of developing chronic post-traumatic stress disorder (PTSD). The aim of this ...
  • Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Johansen, Kjell; Weisæth, Lars; Ormstad, Sari Susanna; Steiro, Asbjørn Kulseng; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Bakgrunn: Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004. Problemstilling: Virker ...