• Forebygging av restenose i hjertets kransårer 

      Kløw, Nils-Einar; Rotevatn, Svein; Steigen, Terje; Vatne, Karleif; Wisløff, Torbjørn; Kristiansen, Ivar Sønbø; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
      Stenter ble opprinnelig tatt i bruk for å redusere komplikasjoner etter utblokking (PCI) ved forsnevring (stenose) i hjertets kransarterier, og er en effektiv metode for å redusere akutte hendelser (innen 30 dager). Stenter ...