• Anbefalinger for bruk av anthraxvaksine 

   Kostova, Venelina Dineva; Andersen, Fredrik; Blystad, Hans Henrik; Sandven, Per; Steinbakk, Martin; Storsæter, Jann (Research report, 2014)
   Sammendrag og konklusjon Bacillus anthracis er en sporedannende gram-positive stavbakterie som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker (miltbrann). Sporene er svært levedyktig og kan ligge inaktive i jordsmonnet i ...
  • Årsrapport 2011 for sykdomsprogrammet: Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner 

   Blystad, Hans Henrik; Kløvstad, Hilde; Kostova, Venelina Dineva; Nilsen, Øivind Jul; Sandbu, Synne; Stene-Johansen, Kathrine; Steinbakk, Martin; Svendsen, Per Kristian; Vik, Inger Sofie Samdal (Research report, 2012)
  • Årsrapport 2012 for sykdomsprogrammet. Blod- og seksueltoverførbare sykdommer 

   Blystad, Hans Henrik; Kløvstad, Hilde; Kostova, Venelina Dineva; Nilsen, Øivind Jul; Sandbu, Synne; Stene-Johansen, Kathrine; Steinbakk, Martin; Svendsen, Per Kristian; Vik, Inger Sofie Samdal (Research report, 2013)