• Narkotikasituasjonen i kommunene. Resultater fra årene 2002 og 2003 

      Amundsen, Ellen Johanna; Lalla, Robert (Research report, 2005)
      Sosialdepartementet an modet i 1990 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIRUS, tidligere SIFA) om å utrede et o pplegg for et løpende registreringssystem angåend e narkotikasituasjonen i kommunene. Det ...