• Cohort profile: Norwegian survey of health and ageing (NORSE) 

   Strand, Bjørn Heine; Skirbekk, Vegard Fykse; Langballe, Ellen Melbye; Bergh, Sverre; Landmark, Brynjar Fowels; Wangensteen, Sigrid; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose The Norwegian Survey of Health and Ageing (NORSE) was set up to provide internationally comparable data on ageing in Norway, which includes measured intrinsic capacity and cognitive function. Participants NORSE is ...
  • Cohort profile: Norwegian survey of health and ageing (NORSE) 

   Strand, Bjørn Heine; Skirbekk, Vegard Fykse; Langballe, Ellen Melbye; Bergh, Sverre; Landmark, Brynjar Fowels; Wangensteen, Sigrid; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose The Norwegian Survey of Health and Ageing (NORSE) was set up to provide internationally comparable data on ageing in Norway, which includes measured intrinsic capacity and cognitive function. Participants NORSE is ...
  • Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyring 

   Brurberg, Kjetil Gundro; Landmark, Brynjar Fowels; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
   En rekke sykdommer kan medføre behov for mekanisk pustestøtte eller langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Brukere av LTMV varierer når det gjelder diagnoser (patofysiologi), alder og prognose. Data fra norske registre viser ...
  • Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndrom 

   Brurberg, Kjetil Gundro; Landmark, Brynjar Fowels; Håvelsrud, Kari; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
   En rekke sykdommer kan medføre behov for mekanisk pustestøtte eller langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), og potensielle brukere varierer når det gjelder alder, diagnoser (patofysiologi), prognose og omfang av LTMV-bruk. ...
  • Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer 

   Landmark, Brynjar Fowels; Almås, Elsa Mari; Brurberg, Kjetil Gundro; Hammerstrøm, Karianne; Aars, Håkon; Fjeld, Wenche; Haaland, Wenche; Svendsen, Kjell Olav; Sørensen, Dagfinn; Tollefsen, Mary Flemming; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)