• Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester 

   Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over forskning som belyser effekten av bruk av personell med særskilt kompetanse i ...
  • Botilbud til mennesker med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   NORSK: Denne rapporten tar sikte på å utrede kunnskapsgrunnlaget for den konkrete utformingen av botilbud for personer med demens. Demenssykdommer fører til hjelpeløshet hos enkeltindivider og store omsorgsoppgaver for ...
  • Botilbud til personer med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
   BAKGRUNN: Demens er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som varig nedsetter mental kapasitet, og er sannsynligvis den viktigste årsaken til funksjonshemning hos eldre. For å målrette og tilpasse det kommunale ...
  • Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling 

   Brurberg, Kjetil Gundro; Kornør, Hege; Landmark, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester tennene til kjeven. Tilstanden rammer et stort antall pasienter hvert år, og kan føre til at tenner løsner og faller ut. Tannlegebehandling kan bestå ...
  • Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens 

   Reinar, Liv Merete; Fure, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Bakgrunn Det er beregnet at cirka 68 000 personer med demens i Norge i 2010. Minst halvparten av alle med demens i Norge bor i eget hjem. Et av hovedsatsingsområdene i demensomsorgen er å etablere tilrettelagte ...
  • Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår 

   Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste i Norge. Kommunene har ansvar og frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, tilpasset lokale behov, så lenge gjeldende ...
  • Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens 

   Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-04)