• Gjennom 10 år. En oppfølgingsundersøkelse av narkotikabrukere i behandling 

      Lauritzen, Grete Ostling; Ravndal, Edle; Larsson, Jonas Lage (Research report, 2012)
      SIRUS har gjennomført en ti års oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling i årene 1998 til og med 2009. Det er benyttet et prospektivt, longitudinelt kohort design, og 481 klienter er intervjuet ved inntak i ...