• Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2006 

   Lauritzen, Hege Cecilie (Research report, 2006)
  • Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2007 

   Lauritzen, Hege Cecilie (Research report, 2007)
   Skjenkebevillinger Antall skjenkesteder i Norge har økt fra 2 439 i 1980 til 7 267 i 2006. Siden 1990 har antallet blitt doblet i storbyene, mens det har vært en 60 prosents økning på landsbasis. I 1980 hadde ca 1 av 4 ...
  • Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008 

   Lauritzen, Hege Cecilie (Research report, 2008)
   Reguleringer, som for eksempel alkoholloven, er et av de mest effektive virkemidlene for å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Dette understreker betydningen av kontroll for å avdekke og sanksjonere ...
  • Overskjenking i Bergen. En oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 

   Lauritzen, Hege Cecilie; Baklien , Bergljot (Research report, 2007)
   I følge alkoholloven skal gjester s o m er ”åpenbart påvirket” nektes servering og vises bort fra serveringss tedet. Likevel vet vi a t overskjenking skjer i stort omfang. Me n vi vet også at andre land, særlig Sve r ige, ...