• Kartlegging av metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati 

      Ohm, Ingrid Kristine; Næss, Gunn Eva; Fretheim, Atle; Lerner, Martin (Research report, 2020)
      Hovedbudskap: Diabetisk retinopati er en mikrovaskulær komplikasjon av diabetes mellitus som skyldes vedvarende forhøyet blodsukker som forårsaker skade på blodårer og nerver i netthinnen. Uten behandling vil diabetisk ...