• Admissions to Norwegian Hospitals during the COVID-19 Pandemic 

   Helgeland, Jon; Telle, Kjetil Elias; Grøsland, Mari; Huseby, Beate Margrethe; Håberg, Siri Eldevik; Lindman, Anja Elsrud Schou (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: In mid-March 2020, the Norwegian government implemented measures to contain the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, and hospitals prepared to handle an unpredictable inflow of patients with COVID-19. ...
  • Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021)
  • Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014 

   Kristoffersen, Doris Tove; Hansen, Tonya Moen; Lindman, Anja Elsrud Schou; Tomic, Oliver; Helgeland, Jon (Research report, 2016)
  • Teambasert og intensivert utredning av ADHD hos barn og unge – en forenklet kunnskapsoppsummering 

   Kornør, Hege; Suren, Pål; Lindman, Anja Elsrud Schou (Research report, 2020)
   Hovedbudskap Vi inkluderte tre studier som alle undersøkte erfaringer med utredningsmodeller som ligner på Namsos-modellen, det vil si med intensiverte utredninger utført av team med medlemmer fra ulike yrkesgrupper. Efron ...