• Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving) 

   Hamidi, Vida; Wisløff, Torbjørn; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-05-30)
   ENGLISH: 1-page key messages B ackground Stroke is the third most common cause of death, a major cause of severe disability in Norway and accounts for considerable amounts of healthcare resources. The organization of ...
  • Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artrose 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-06)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekten av forskjellig behandling på behov for kirurgiske inngrep hos personer med artrose. ...
  • Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt) 

   Movik, Espen; Linnestad, Kristin Kamilla; Hagen, Gunhild; Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-02)
  • Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

   Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av ...
  • Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-06)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos ...
  • Identifisering av personer med behov for psykiatrisk hjelp blant asylsøkere 

   Gulbrandsen, Pål; Garratt, Andrew Malcolm; Linnestad, Kristin Kamilla; Lie, Birgit; Sveaass, Nora; Meyer, Melinda; Schanche, Inger (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   Sosial- og helsedirektoratet bad i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten å utrede et prøveprosjekt for systematisk identifisering av asylsøkere med behov for psykiatrisk hjelp. I dag er det ikke et tilstrekkelig ...
  • Kostnader og nytte ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt 

   Halvorsen, Sigrun; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Myhre, Kurt I; Selmer, Randi; Wisløff, Torbjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2004)
   Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) publiserte i desember 2002 en rapport som sammenlignet effekten av PCI og trombolyse ved akutt hjerteinfarkt, og som konkluderte med at PCI ga et klart bedre behandlingsresultat. ...
  • Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandling 

   Movik, Espen; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-10)
   NORSK: Bakgrunn Forstoppelse er definert som en tilstand med langsom og ufullstendig tømming av tarmen og patologisk økning av passasjetiden gjennom fordøyelseskanalen. Forstoppelse har negativ innvirkning på kreftpasienters ...
  • Profylaktisk behandling av cluster hodepine - litteratursøk 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Dette litteratursøket er utført på oppdrag fra Helseøkonomiforvaltningen HELFO. Bestillingen var en oversikt over studier av den forebyggende effekten av prednisolon og andre steroider, og av verapamil, på cluster ...
  • Sammenligning av palonosetron og ondansetron med hensyn på klinisk nytte og kostnad/effekt ved forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi hos kreftpasienter 

   Pike, Eva; Linnestad, Kristin Kamilla; Hagen, Gunhild; Neilson, Aileen Rae; Wisløff, Torbjørn; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Sykehuset Telemark HF har bedt om en sammenligning av palonosetron (Aloxi®) med andre kvalmehemmende legemidler (antiemetika) av typen serotonin (5HT3)- antagonister for å vurdere klinisk nytte og kostnad/effekt ved ...