• Comprehensive contact tracing, testing and sequencing show limited transmission of sars‐cov‐2 between children in schools in norway, august 2020 to may 2021 

   Askeland Winje, Brita; Ofitserova, Trine Skogset; Brynildsrud, Ola Brønstad; Greve-Isdahl, Margrethe; Bragstad, Karoline; Rykkvin, Rikard; Hungnes, Olav; Lund, Hilde Marie; Nygård, Karin Maria; Meijerink, Hinta; Brandal, Lin Cathrine T. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Minimal transmission of SARS-CoV-2 from paediatric COVID-19 cases in primary schools, Norway, August to November 2020 

   Brandal, Lin Cathrine T.; Ofitserova, Trine Skogset; Meijerink, Hinta; Rykkvin, Rikard; Lund, Hilde Marie; Hungnes, Olav; Greve-Isdahl, Margrethe; Bragstad, Karoline; Nygård, Karin Maria; Askeland Winje, Brita (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Post COVID-19 condition after Omicron 

   Himmels, Jan Peter William; Lund, Hilde Marie; Brurberg, Kjetil Gundro (Research report, 2023)
   Most people will experience COVID-19 as a mild and transient disease, although some may experience a prolonged period with symptoms. Long-term and nonspecific symptoms have previously been reported following other viral ...
  • Årsrapport 2019. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Astrup, Elisabeth; Brandal, Lin T.; Eide, Helena Niemi; Feruglio, Siri Laura; Grøneng, Gry Marysol; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Jore, Solveig; Lange, Heidi; Lund, Hilde Marie; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Muhammad; Nygård, Karin Maria; Vold, Line (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report, 2020)
  • Årsrapport 2020. Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Astrup, Elisabeth; Brandal, Lin Cathrine T.; Eide, Helena Niemi; Feruglio, Siri Laura; Grøneng, Gry Marysol; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Jore, Solveig; Lange, Heidi; Lund, Hilde Marie; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Hyllestad, Susanne; Nygård, Karin Maria; Vold, Line (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report, 2021)
   I 2020 var det en nedgang for de aller fleste infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS. Størst nedgang så vi for campylobacteriose, salmonellose, EHEC, hepatitt A, legionellose ...
  • Årsrapport 2021. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Lange, Heidi; Brandal, Lin T.; Astrup, Elisabeth; Eide, Helena Niemi; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lund, Hilde Marie; Naseer, Mohammed Umaer; Amato, Ettore; Grenersen, Marte Petrikke; Lavoll, Silje Bruland; Jore, Solveig; Soleng, Arnulf; Steinert, Mari; Grøneng, Gry Marysol; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Feruglio, Siri Laura (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report, 2022)
   Hovedbudskap I 2021 var det en nedgang for de fleste av infeksjonssykdommene som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS. Nedgangen skyldes sannsynligvis mindre reiseaktivitet og omfattende smitteverntiltak ...
  • Årsrapport 2022. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Lange, Heidi; Brandal, Lin T.; Astrup, Elisabeth; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lund, Hilde Marie; Naseer, Mohammed Umaer; Amato, Ettore; Grenersen, Marte Petrikke; Lavoll, Silje Bruland; Jore, Solveig; Soleng, Arnulf; Steinert, Mari; Valcarcel Salamanca, Beatriz; White, Richard Aubrey; Macdonald, Emily Ann; Hyllestad, Susanne; Feruglio, Siri Laura (Research report, 2023)
   I 2022 økte forekomsten av flere av infeksjonssykdommene som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS, etter nedgangen som ble sett under covid-19 pandemien. Campylobacteriose har som tidligere år det ...
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin Cathrine T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Umaer; Vold, Line; Nygård, Karin Maria (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report, 2021)
   I 2020 ble det varslet 561 utbrudd med totalt 7 430 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en stor økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 ...
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2021 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Mohammed Umaer; Nygård, Karin Maria; Feruglio, Siri Laura (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report, 2022)
   Hovedbudskap I 2021 ble det varslet 1 252 utbrudd med totalt 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en solid økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2020 (561 utbrudd) og 2019 (223 utbrudd). Økningen ...
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2022 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin Cathrine T.; Grenersen, Marte Petrikke; Heradstveit, Petter Leinaas; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lange, Heidi; Lund, Hilde Marie; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Paulsen, Trine Hessevik; Feruglio, Siri Laura (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Report, 2023)
   I 2022 ble det varslet 1 428 utbrudd med totalt 17 539 rapporterte sykdomstilfeller. Varsler om SARS-CoV-2 var dominerende i 2022 (86 %; 1 233 av 1 428 utbrudd) på samme måte som i 2021 (93 %; 1 168 av 1 252 utbrudd) og ...