• Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS’ befolkningsundersøkelse i 2012 

   Bye, Elin Kristin; Amundsen, Ellen Johanna; Lund, Marianne (Research report, 2013)
   I denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks - og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012 (heretter kalt SIRUS 2012). Utvalget , som dekker ...
  • Contrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway 

   Lund, Marianne; Lund, Karl Erik; Halkjelsvik, Torleif (Journal article, 2014)
   In Norway, snus use and cigarette smoking are at different developmental stages as described by the diffusion of innovation model. Concomitant with declining smoking rates, the use of snus is increasing. In light of these ...
  • Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene 

   Larsen, Elisabeth; Lund, Marianne; Lund, Karl Erik (Research report, 2005)
   På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har SIRUS evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003. Fra 2004 økte advarselsmerkingens areal til 30 % av pakkens forside og 40 % av ...
  • Methods Used in Smoking Cessation and Reduction Attempts: Findings from Help-Seeking Smokers 

   Lund, Marianne; Kvaavik, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In addition to traditional smoking cessation methods like nicotine replacement therapy (NRT), new methods such as mobile applications and e-cigarettes have been added to the toolbox. The purpose of this study was to examine ...
  • Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006 

   Lund, Marianne; Lindbak, Rita Lill (Research report, 2007)
   This publication describes tobacco use trends in Norway from the first surveys in 1973 and up to today. Smoking, the use of snus, exposure to passive smoking and smoking cessations is addressed. The first chapter shows the ...
  • Rusmidler i Norge 2009 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid; Horverak, Øyvind; Edland-Gryt, Marit; Lund, Marianne (Research report, 2009)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Årets utgave er første gang der også ...
  • Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin; Horverak, Øyvind (Research report, 2010)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. For andre gang er også tobakkstall med i ...
  • Rusmidler i Norge 2011 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin (Research report, 2011)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Nytt av året er blant annet tall fra ...
  • Rusmidler i Norge 2012. Alcohol and Drugs in Norway 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin (Research report, 2012)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler (kapittel 1), bevillinger for alkoholomsetning (kapittel 2), økonomiske aspekter ved alkohol og tobakk ...
  • Smoking cessation aids and strategies. A population-based survey of former and current smokers in Norway. 

   Lund, Marianne; Lund, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Tall om tobakk 1973-2003 

   Lund, Marianne; Lindbak, Rita Lill (Research report, 2004)
   Tall om tobakk 1973-2003 gir en deskriptiv oversikt over nordmenns tobakksbruk basert på Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakksbruksundersøkelser. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fikk for 2004 i ...