• Effekt og sikkerhet for selektive 5HT1-reseptoragonister (triptaner) mot migrene 

   Gjertsen, Marianne Klemp; Lyngstadaas, Anita (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Hensikten med denne litteraturgjennomgangen har vært å sammenstille dokumentasjon fra randomiserte kontrollerte studier som direkte sammenlikner et triptan med et annet triptan for å kunne vurdere eventuelle forskjeller i ...
  • Helseeffekt av å skifte ut amalgamfyllinger ved mistanke om plager eller helseskader fra amalgam 

   Håheim, Lise Lund; Dalen, Knut; Eide, Rune; Karlsson, Stig; Lygre, Gunvor Bentung; Lyngstadaas, Anita; Nordmo, Anne-Marie (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Denne medisinske metodevurderingen omhandler helseeffekten ved utskifting av amalgamfyllinger hos pasienter som mener å ha helseplager på grunn av sine amalgamfyllinger. Det har tidligere vært publisert flere rapporter der ...
  • Lindring av smerter hos kreftpasienter 

   Kongsgaard, Ulf; Kaasa, Stein; Dale, Ola; Ottesen, Stig; Nordøy, Tone; Hessling, Sten Erik; von Hofacker, Sebastian; Bruland, Øyvind; Lyngstadaas, Anita (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Denne rapporten er en bestilling fra tidligere Sosial-og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, dvs. Effekt av ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter ...
  • Misoprostol ved igangsetting av fødsel 

   Ringrike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   1-PAGE KEY MESSAGES *** BACKGROUND Approximately 55 000 children are born in Norway each year. It is sometimes necessary to induce labour artificially. With respect to induction with drugs, misoprostol and dinoprostone ...
  • Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel 

   Larun, Lillebeth; Lyngstadaas, Anita; Wiik, IN; Mørland, Berit (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Rapporten oppsummerer forskning om effekten av ulike tiltak for å forebygge og/eller behandle depressive symptomer, depresjon og angst hos kvinner i forbindelse med svangerskap, fødsel og de første 12 månedene etter fødsel. ...