• TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommer 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Mørk, Nils-Jørgen; Dalaker, Morten; Langeland, Tor; Tolaas, Erlend; Movik, Espen; Odgaard-Jensen, Jan; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten omhandler nyere biologiske legemidler som brukes ved behandling av bl. a. psoriasis, pyoderma gangrenosum og Behçets sykdom. Biologiske legemidler er målrettede medikamenter som spesifikt blokkerer molekylære ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer 

   Arentz-Hansen, Helene; Granum, Lars; Gulseth, Hans-Christian; Idsø, Njål; Knudsrød, Ole Gard; Koldingsnes, Wenche; Monsbakken, Jan A.; Mørk, Nils-Jørgen; Nordvåg, Bjørn-Yngvar; Odgaard-Jensen, Jan; Palm, Øyvind; Wallenius, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere. Dette er biologiske betennelsesdempende medikamenter som i økende ...