• Androgene-anabole steroider (AAS) og vold 

   Haug, Egil; Mørland, Jørg; Olaisen, Bjørnar; Myhre, Kurt I (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2004)
   Justisdepartementet opprettet i 2002 en arbeidsgruppe som skulle se på om det er dokumentert noen sammenheng mellom misbruk av anabole/androgene steroider (AAS) og risiko for økt aggresjon og voldelig adferd. I rapporten ...
  • Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne 

   Myhre, Kurt I (Research report, 2005)
  • Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi 

   Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv Solrunn; Walby, Fredrik A; Myhre, Kurt I (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Kunnskapsoppsummeringen omhandler effekt av selvmordsforebyggende tiltak i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Foreliggende delrapport 1 omhandler psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi. ...
  • Forebygging av selvmord, del 2 

   Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv Solrunn; Walby, Fredrik A; Myhre, Kurt I (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og er ment å være en del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebyggende arbeid i psykiatrisk ...
  • Kostnader og nytte ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt 

   Halvorsen, Sigrun; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Myhre, Kurt I; Selmer, Randi; Wisløff, Torbjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2004)
   Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) publiserte i desember 2002 en rapport som sammenlignet effekten av PCI og trombolyse ved akutt hjerteinfarkt, og som konkluderte med at PCI ga et klart bedre behandlingsresultat. ...