• Cost-effectiveness of cochlear implantation in adults 

   Neilson, Aileen Rae; Røttingen, John-Arne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   A cost-utility analysis of unilateral cochlear implantation (CI) in severe to profoundly deaf adults has been undertaken from the primary perspective of the direct medical costs to the Norwegian health care system (all ...
  • Estimating uncertainties of HPV16/18 vaccination – a dynamic modelling approach 

   de Blasio, Birgitte Freiesleben; Neilson, Aileen Rae; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Whether HPV16/18 vaccination should be introduced into the Norwegian childhood vaccination programme is currently being discussed. The National Council on Quality and Prioritisation in Health Care discussed the matter in ...
  • Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Aaserud, Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Neilson, Aileen Rae; Norum, Jan; Sørbye, Halfdan; Aas, Eline; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab ...
  • Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Movik, Espen; Hamidi, Vida; Aaserud, Morten; Neilson, Aileen Rae; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Vi har oppsummert publiserte norske og internasjonale studier av kostnadseffektiviteten av cetuximab i kombinasjon med irinotecan som tredjelinjebehandling av kreft i tykktarm/endetarm med spredning (metastatisk ...
  • Sammenligning av palonosetron og ondansetron med hensyn på klinisk nytte og kostnad/effekt ved forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi hos kreftpasienter 

   Pike, Eva; Linnestad, Kristin Kamilla; Hagen, Gunhild; Neilson, Aileen Rae; Wisløff, Torbjørn; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Sykehuset Telemark HF har bedt om en sammenligning av palonosetron (Aloxi®) med andre kvalmehemmende legemidler (antiemetika) av typen serotonin (5HT3)- antagonister for å vurdere klinisk nytte og kostnad/effekt ved ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi 

   Movik, Espen; Neilson, Aileen Rae; Aaserud, Morten (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Behandling med tumor nekrose faktor alfa (TNF-α eller bare TNF)-hemmere blir ansett som et alternativ til behandling med tradisjonelle sykdomsmodifiserende antirevmatiske medikamenter (såkalte DMARDs) for pasienter med ...
  • Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge 

   Neilson, Aileen Rae; de Blasio, Birgitte Freiesleben (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Nasjonalt folkehelseinstitutt om å lage en medisinsk metodevurdering av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) -infeksjon. En systematisk oversikt over effekt og ...