• Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren i Norge 

   Rødland, Ernst Kristian; Nerhus, Kjersti Andersen; Brasfield, David Vernon; Shelil, Mohamed Elsayed Abdelgawad (Research report, 2023)
   Rapporten Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren er utarbeidet som svar på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til Folkehelseinstituttet, som del av den norske oppfølgingen ...
  • Utvikling av indikatorer på NCD området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD strategien 

   Ariansen, Inger; Nystad, Wenche; Graff-Iversen, Sidsel; Gulseth, Hanne Løvdal; Meyer, Haakon E; Brunborg, Geir Scott; Vedøy, Tord Finne; Vollset, Stein Emil; Reneflot, Anne; Nerhus, Kjersti Andersen; Henrichsen, Svein Høegh; Huseby, Beate Margrethe; Nylenna, Astrid (Research report, 2017)
   Rapporten er et resultat av den nasjonale NCD gruppens arbeid med å kvalitetssikre datagrunnlaget for de 25 NCD indikatorene som er definert av WHO i den globale NCD strategien “Global action plan for the prevention and ...