• Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år 

      Myrhaug, Hilde Tinderholt; Nesheim, Britt-Ingjerd; Kirkehei, Ingvild; Juvkam, kari Hilde; Håvelsrud, Kari; Egeberg, Kathrine; Møllebakken, Kjersti (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
      Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over nasjonal og internasjonal forskning som belyser effekter av ...