• Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land 

   Holmboe, Olaf; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bukholm, Geir; Nguyen, Khang Ngoc; Helgeland, Jon; Røttingen, John-Arne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-11)
   NORSK: I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Fund sin internasjonale helsesystemundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å danne grunnlag for nytenkning om helsepolitikk og å gi beslutningstakere nødvendig ...
  • Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten 

   Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som gir informasjon om kvaliteten innen et område som vanligvis ikke lett lar seg måle direkte. Bruk av kvalitetsindikatorer kan ha flere formål: De kan fungere ...
  • Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 

   Nguyen, Khang Ngoc; Helgeland, Jon (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn og metode Rapporten ”Health at a Glance 2009: OECD Indicators” er nylig utgitt av OECD (www.oecd.org/health/healthataglance). Den viser sammenlikninger av helsesystemer og deres resultater ved en rekke ...