• Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer 

   Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert kunnskap om bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en ekstern utredningsgruppe, og utført ...
  • Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

   Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av ...
  • Effekt av oseltamivir (Tamiflu®) ved profylakse og behandling av influensa – implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk influensa 

   Brantsæter, Arne Broch; Fuglesang, Jan Eilert; Haaheim, Lars Reinhardt; Løvoll, Øistein; Salmen, Ragnar; Sjursen, Haakon; Kristiansen, Ivar Sønbø; Wisløff, Torbjørn; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Nilsen, Ellen M (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)
   Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ga vaåren 2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjennomføre en metodevurdering på effekt av oseltamivir (TamifluR) ved profylakse og behandling av influensa. ...
  • Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid). Mini-metodvurdering 

   Arentz-Hansen, Eva Helene; Giske, Liv; Nilsen, Ellen M; Jor, Sissel (Research report, 2020)
  • Isolering som tiltak mot luftbåren smitte 

   Haukland, Hanne Husom; Lingås, Egil; Rysstad, Ole; Søndenaa, Valborg Gya; Elisabeth, von der Lippe; Hofmann, Bjørn; Johansen, Marit Smaavik; Krogstad, Unni; Nilsen, Ellen M (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
  • Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng? 

   Alquist, Ragnhild; Grøgaard, Jens; Hellesnes, Kaja; Hofmann, Bjørn; Myr, Rachel; Reinar, Liv Merete; Rognum, Torleiv Ole; Nilsen, Anne Britt Vika; Nilsen, Ellen M; Saugstad, Ola Didrik; Aalen, Odd (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Hvert år dør omtrent 20 barn i krybbedød i Norge. Påstandene om sammenhenger er mange blant fagfolk: Samsoving øker risiko for krybbedød, samsoving fremmer vellykket amming, bruk av smokk kan forhindre krybbedød, bruk av ...
  • Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner 

   Nilsen, Ellen M; Alfsen, Cecilie G.; Feiring, Berit; Skjeldestad, Finn Egil; Steen, Rita; Sæterdal, Ingvil von Mehren (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, med fokus på vurdering av effekt og sikkerhet ved bruk av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Det pågår helseøkonomiske analyser som ...