• Association between birthweight and later body mass index: an individual-based pooled analysis of 27 twin cohorts participating in the CODATwins project 

   Jelenkovic, Aline; Yokoyama, Yoshie; Sund, Reijo; Pietiläinen, Kirsi H.; Hur, Yoon-Mi; Willemsen, Gonneke; Bartels, Meike; van Beijsterveldt, Toos C. E. M.; Ooki, Syuichi; Saudino, Kimberly J.; Stazi, Maria A.; Fagnani, Corrado; D'Ippolito, Cristina; Nelson, Tracy L.; Whitfield, Keith E.; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Heikkila, Kauko; Cutler, Tessa L.; Hopper, John L.; Wardle, Jane; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; Corley, Robin P.; Huibregtse, Brooke M.; Derom, Catherine A.; Vlietinck, Robert F.; Loos, Ruth J. F.; Bjerregaard-Andersen, Morten; Beck-Nielsen, Henning; Sodemann, Morten; Tarnoki, Adam D.; Tarnoki, David L.; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Ordonana, Juan R.; Sánchez-Romera, Juan F.; Colodro-Conde, Lucia; Dubois, Lise; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Harris, Jennifer Ruth; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Craig, Jeffrey M.; Saffery, Richard; Rasmussen, Finn; Tynelius, Per; Bayasgalan, Gombojav; Narandalai, Danshiitsoodol; Haworth, Claire M.A.; Plomin, Robert; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Rebato, Esther; Krueger, Robert F.; McGue, Matt; Pahlen, Shandell; Boomsma, Dorret I.; Sørensen, Thorkild I.A.; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Background: There is evidence that birthweight is positively associated with body mass index (BMI) in later life, but it remains unclear whether this is explained by genetic factors or the intrauterine environment. We ...
  • Association of current and former smoking with body mass index: A study of smoking discordant twin pairs from 21 twin cohorts 

   Piirtola, Maarit; Jelenkovic, Aline; Latvala, Antti; Harris, Jennifer Ruth; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Silventoinen, Karri (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Associations between birth size and later height from infancy through adulthood: An individual based pooled analysis of 28 twin cohorts participating in the CODATwins project 

   Jelenkovic, Aline; Yokoyama, Yoshie; Sund, Reijo; Hur, Yoon-Mi; Harris, Jennifer Ruth; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Silventoinen, Karri (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Cancer Incidence and Mortality in 260,000 Nordic Twins With 30,000 Prospective Cancers 

   Skytthe, Axel; Harris, Jennifer Ruth; Czene, Kamila; Mucci, Lorelei; Adami, Hans-Olov; Christensen, Kaare; Hjelmborg, Jacob; Holm, Niels V.; Nilsen, Thomas Sevenius; Kaprio, Jaakko; Pukkala, Eero (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Covid-fatigued? A longitudinal study of Norwegian older adults’ psychosocial well-being before and during early and later stages of the COVID-19 pandemic 

   Hansen, Thomas; Nilsen, Thomas Sevenius; Knapstad, Marit; Skirbekk, Vegard Fykse; Skogen, Jens Christoffer; Vedaa, Øystein; Nes, Ragnhild Bang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As the pandemic continues, many older adults are facing prolonged isolation and stress while having less access to traditional ways of coping. There is widespread concern that the situation is increasingly taking its toll ...
  • Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Skogen, Jens Christoffer; Nilsen, Thomas Sevenius; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Knapstad, Marit; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard; Vedaa, Øystein (Research report, 2020)
  • Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Skogen, Jens Christoffer; Vedaa, Øystein; Nilsen, Thomas Sevenius; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2019)
  • Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2022)
   Utvalgte funn • 82 prosent av dem som deltok er fornøyde med livet • 72 prosent oppgir at helsen er god eller svært god • 11 prosent opplever ensomhet • 74 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet Om ...
  • Folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Vestfold og Telemark 2021: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Datainnsamlingen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune i perioden 27. september til 18. oktober 2021. Utvalgte funn • 83 prosent av de som besvarte undersøkelsen ...
  • Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Knapstad, Marit; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard; Schønning, Adrian; Nes, Ragnhild Bang; Skogen, Jens Christoffer (Research report, 2021)
   Korrigert utgåve, august 2021: Dette er ein korrigert versjon av rapporten. Førre versjon, datert 23. april 2021, innehaldt ein beklageleg i feil prosentdelar for høvesvis «Korsryggsmerter siste 28 dagar» og «Nakkesmerter ...
  • Folkehelseundersøkinga i Sogn og Fjordane: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2019)
  • Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Nilsen, Thomas Sevenius; Leino, Tony Mathias; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Utvalde funn • 85 prosent av dei som deltok er fornøgde med livet • 70 prosent oppgir at helsa er god eller svært god • 11 prosent opplever einsemd • 73 prosent trivast godt eller svært godt i nærmiljøet Om ...
  • Fra nord til sør: Livskvalitet i Norge 2019 

   Hauge, Lars Johan; Eilertsen, Maja; Gustavson, Kristin; Aarø, Leif Edvard; Røysamb, Espen (Research report, 2020)
   Innledning Livskvalitetsmåling retter oppmerksomhet mot viktige menneskelige faktorer som har fått større aktualitet i møte med dagens utfordringer innen helse, velferd og bærekraft. God livskvalitet er en felles verdi ...
  • Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland: Fremgangsmåte og utvalgte resultater 

   Skogen, Jens Christoffer; Nilsen, Thomas Sevenius; Aasan, Bodil Elisabeth Valstad; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard; Vedaa, Øystein (Research report, 2020)
   Om rapporten Datainnsamlingen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet fra 27. januar til 16. februar 2020 på oppdrag fra Nordland fylkes¬kommune. Områdene som blir dekket i denne rapporten inkluderer blant annet tilgang ...
  • Genetic and environmental influences on adult human height across birth cohorts from 1886 to 1994 

   Jelenkovic, Aline; Hur, Yoon-Mi; Sund, Reijo; Harris, Jennifer; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Genetic and environmental influences on human height from infancy through adulthood at different levels of parental education 

   Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Yokoyama, Yoshie; Latvala, Antti; Sugawara, Masumi; Harris, Jennifer Ruth; Tanaka, Mami; Matsumoto, Satoko; Freitas, Duarte L.; Maia, Jose Antonio; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Rebato, Esther; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Saudino, Kimberly J.; Cutler, Tessa L.; Hopper, John L.; Ullemar, Vilhelmina; Almqvist, Catarina; Magnusson, Patrik K. E.; Cozen, Wendy; Hwang, Amie E.; Mack, Thomas M.; Nelson, Tracy L.; Whitfeld, Keith E.; Sung, Joohon; Kim, Jina; Lee, Jooyeon; Lee, Sooji; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; Medda, Emanuela; Nisticò, Lorenza; Toccaceli, Virgilia; Baker, Laura A.; Tuvblad, Catherine; Corley, Robin P.; Huibregtse, Brooke M.; Derom, Catherine A.; Vlietinck, Robert F.; Loos, Ruth J. F.; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Silberg, Judy L.; Maes, Hermine H. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Genetic and environmental variation in educational attainment: an individual-based analysis of 28 twin cohorts 

   Silventoinen, Karri; Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Latvala, Antti; Honda, Chika; Inui, Fujio; Tomizawa, Rie; Watanabe, Mikio; Sakai, Norio; Rebato, Esther; Busjahn, Andreas; Tyler, Jessica; Hopper, John L; Ordoñana, Juan R.; Sánchez-Romera, Juan F.; Colodro-Conde, Lucia; Calais-Ferreira, Lucas; Oliveira, Vinicius C.; Ferreira, Paulo H.; Medda, Emanuela; Nisticò, Lorenza; Toccaceli, Virgilia; Derom, Catherine A.; Vlietinck, Robert F.; Loos, Ruth J. F.; Siribaddana, Sisira H.; Hotopf, Matthew; Sumathipala, Athula; Rijsdijk, Fruhling; Duncan, Glen E.; Buchwald, Dedra; Tynelius, Per; Rasmussen, Finn; Tan, Qihua; Zhang, Dongfeng; Pang, Zengchang; Magnusson, Patrik K E; Pedersen, Nancy L.; Aslan, Anna K. Dahl; Hwang, Amie E.; Mack, Thomas M.; Krueger, Robert F.; McGue, Matt; Pahlen, Shandell; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Harris, Jennifer Ruth; Martin, Nicholas G.; Medland, Sarah E.; Montgomery, Grant W. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Holdninger til vaksine, og etterlevelse av råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemien 

   Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Aarø, Leif Edvard; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Indseth, Thor (Research report, 2021)
   Innledning Innvandrere i Norge har, sammenliknet med resten av befolkningen, vært særlig hardt rammet av pandemien og er betydelig overrepresentert både i form av påvist smitte og antall innleggelser. Informasjon om ...
  • Hvordan bør rekrutteringen til folkehelseundersøkelsene gjennomføres? 

   Skogen, Jens Christoffer; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans; Tell, Grethe S.; Lie, Rolv T.; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Hvordan bør rekrutteringen til folkehelseundersøkelsene gjennomføres? 

   Skogen, Jens Christoffer; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans; Tell, Grethe S.; Lie, Rolv T.; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard (Peer reviewed; Journal article, 2019)