• Hva er misbruk og avhengighet? 

   Lund, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Skretting, Astrid; Rise, Jostein; Nordlund, Sturla Bjørn; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2010)
   SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels ...
  • Om sentrale deler av norsk alkoholpolitikk 

   Horverak, Øyvind; Nordlund, Sturla Bjørn; Rossow, Ingeborg (Research report, 2001)
   Denne rapporten tar opp de endringer som for tiden skjer i norsk a lkoholpolitikk og de ulike krefter som påvirker utviklingen, særlig i bruken av prisinstrumentet og restriksjoner på tilgjengeligheten. Den prøver også å ...
  • Pengespill og pengespillproblemer i Norge 

   Lund, Ingeborg; Nordlund, Sturla Bjørn (Research report, 2003)
   I rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse av pengespilldeltakelsen og omfanget av pengespillproblemer i et representativt utvalg av den norske befolkning i alderen 15 til 74 år. Bruttoutvalget på 10 000 ...
  • Rusmidler i Norge 2003 

   Bye, Elin Kristin; Bretteville-Jensen, Anne Line; Bryhni, Anders; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn (Research report, 2003)
  • Rusmidler i Norge 2004. Narkotika og behandling 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2004)
  • Rusmidler i Norge 2007. Alcohol and drugs in Norway 2007 

   Bryhni, Anders; Bretteville-Jensen, Anne Line; Bye, Elin Kristin; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2007)
  • Studenter og rusmidler. Bruk av alkohol, tobakk, narkotika og pengespill blant studenter ved Universitet i Oslo 

   Tefre, Ellen Marie; Amundsen, Arvid; Nordlund, Sturla Bjørn; Lund, Karl Erik (Research report, 2007)
   Denne rapporten presenterer resultatene av prosjektet Studenter og Rus. I 2006 deltok 1655 studenter ved Universitetet i Oslo i en spørreskjemaundersøkelse om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill. ...