• Mobiltelefon og helse 

   Brunborg, Gunnar; Bjerkvig, Rolf; Hannevik, Merete; Irgens, Ågot; Nakken, Karl Otto; Haldorsen, Tor; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Blaasaas, Karl Gerhard (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2003)
  • Mobiltelefon og helse rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet 

   Brunborg, Gunnar; Bjerkvik, Rolf; Hannevik, Merete; Irgens, Ågot; Nakken, Karl Otto; Haldorsen, tor; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Blaasaas, Karl Gerhard (Research report, 2003)
  • Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis 

   Alexander, Jan; Brunborg, Gunnar; Feychting, Maria; Forsberg, Ellen-Marie; Gismervik, Svein; Haanes, Jan Vilis; Hamnerius, Yngve; Hannevik, Merete; Heimdal, Per Eirik; Hillert, Lena; Klæboe, Lars Hind Bakken; Kristensen, Petter; Moen, Bente Elisabeth; Oftedal, Gunnhild; Tynes, Tore; Langeland, Bjørn Tore (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2012)
   Hovedfunn og kommentarer: Utvalget har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere ...