• Bedre føre var. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger 

      Dalgard, Odd Steffen; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Nord, Erik; Ose, Solveig Osborg; Rognerud, Marit Aase; Aarø, Leif Edvard (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2011)
      Barnehager av høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene vi har for førskolebarn. Men det gjelder bare dersom barnehagene holder den nødvendige kvaliteten. Synkende kvalitet – i ...