• Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren i Norge 

      Rødland, Ernst Kristian; Nerhus, Kjersti Andersen; Brasfield, David Vernon; Shelil, Mohamed Elsayed Abdelgawad (Research report, 2023)
      Rapporten Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren er utarbeidet som svar på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til Folkehelseinstituttet, som del av den norske oppfølgingen ...