• Antibiotikaresistens - Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020. 

   Simonsen, Gunnar Skov; Berdal, Jan-Erik; Grave, Kari; Juvet, Lene Kristine; Lunestad, Bjørn Tore; Riisberg, Ingvild; Rørtveit, Guri; Urdahl, Anne Margrete; Årdal, Christine Oline (Research report, 2020)
   Sammendrag Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Den grunnleggende forståelsen av AMR har ikke endret seg over det siste tiåret, men vi har fått mer detaljert innsikt ...
  • Characteristics of hospitalized patients during a large waterborne outbreak of Campylobacter jejuni in Norway 

   Mortensen, Nicolay; Hanevik, Kurt; Langeland, Nina; Rørtveit, Guri; Wensaas, Knut-Arne; Jonasson, Solveig Aalstad; Lavesson, Ingrid Viola; Emberland, Knut Erik; Litleskare, Sverre (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Restless legs syndrome - a study from general practice 

   Bjorvatn, Bjørn; Wensaas, Knut-Arne; Emberland, Knut Erik; Fadnes, Lars Thore; Litleskare, Sverre; Perez, Esperanza Diaz; Ruths, Sabine; Rørtveit, Guri; Waage, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Forekomsten av rastløse bein er rundt 5–10 % blant voksne i den generelle befolkningen. Få studier er gjort om forekomsten blant pasienter som oppsøker fastlege. Det er også få studier om sammenheng med andre ...