• Antibiotikaresistens - Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020. 

      Simonsen, Gunnar Skov; Berdal, Jan-Erik; Grave, Kari; Juvet, Lene Kristine; Lunestad, Bjørn Tore; Riisberg, Ingvild; Rørtveit, Guri; Urdahl, Anne Margrete; Årdal, Christine Oline (Research report, 2020)
      Sammendrag Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Den grunnleggende forståelsen av AMR har ikke endret seg over det siste tiåret, men vi har fått mer detaljert innsikt ...