• Does Lifestyle Intervention After Gastric Bypass Surgery Prevent Weight Regain? A Randomized Clinical Trial 

   Hanvold, Susanna; Vinknes, Kathrine; Løken, Elin Bjørge; Hjartåker, Anette; Klungsøyr, Ole; Birkeland, Eline; Risstad, Hilde; Gulseth, Hanne Løvdal; Refsum, Helga; Aas, Anne-Marie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Effekt og forbruk av humant immunglobulin: Forenklet metodevurdering – kartlegging 

   Zinöcker, Severin; Risstad, Hilde; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Holmboe, Aase-Britt; Næss, Gunn Eva (Research report, 2021)
   Introduction Human immunoglobulin is produced from plasma derived from blood donors. These drugs consist of antibodies that can protect against infections and are used to treat a wide variety of diseases, among others ...
  • Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger: forenklet metodevurdering 

   Evensen, Line Holtet; Espeland, Anna Lien; Ashtiani, Vida Hamidi; Risstad, Hilde; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om hysterektomi (kirurgisk fjerning av livmor) ved kraftige menstruasjonsblødninger. Dette er en pilot i et prosjekt ...
  • Korsettbehandling ved pectus carinatum: forenklet metodevurdering 

   Arentz-Hansen, Helene; Giske, Liv; Stoinska-Schneider, Anna; Chaudhry, Fawaz; Risstad, Hilde; Næss, Gunn Eva (Research report, 2023)
   Folkehelseinstituttet har utarbeidet en forenklet metodevurdering om korsettbehandling av pasienter med pectus carinatum. Tilstanden, som ofte kalles «fuglebryst», kjennetegnes ved at fremre del av brystkassen stikker ...
  • Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti: forenklet metodevurdering 

   Arentz-Hansen, Eva Helene; Giske, Liv; Stoinska-Schneider, Anna Karina; Risstad, Hilde; Næss, Gunn Eva (Research report, 2021)
   Hovedbudskap Folkehelseinstituttet har utarbeidet en forenklet metodevurdering om bruk av Medpor polyetylenimplantat ved rekonstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti. Mikroti er en tilstand med mangelfullt utviklet ...
  • Surgical Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Health Technology Assessment 

   Risstad, Hilde; Espeland, Anna Lien; Evensen, Line; Berthelsen, Anne-Lise; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter (Research report, 2021)
   Key message Carpal tunnel syndrome is a compressive neuropathic disorder, leading to typical symptoms of numbness, tingling and pain in the hand. Surgical treatment with release of the transverse ligament of the wrist is ...
  • Sutur av degenerative rotatorcuff-rupturer: en fullstendig metodevurdering 

   Evensen, Line Holtet; Kleven, Linn; Dahm, Kristin Thuve; Hafstad, Elisabet Vivianne; Holte, Hilde H; Robberstad, Bjarne; Risstad, Hilde (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Vi har utarbeidet en fullstendig metodevurdering av kirurgi med sutur sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved degenerativ fulltykkelse rotatorcuff-ruptur. Vi inkluderte fem randomiserte og 18 ...
  • Transperineal sammenliknet med transrektal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft: en fullstendig metodevurdering 

   Giske, Liv; Stoinska-Schneider, Anna Karina; Forsetlund, Louise; Risstad, Hilde; Bertilsson, Helena; Refsdal, Tonje Lehne (Research report, 2022)
   Innledning Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder oppsummert effekt og sikkerhet samt utført en helseøkonomisk evaluering av transperineal sammenliknet med transrektal biopsitakning hos ...
  • Ventilasjon av operasjonsstuer: forenklet metodevurdering 

   Risstad, Hilde; Holtet Evensen, Line; Movik, Espen; Lerner, Martin Robert (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Postoperative sårinfeksjoner fører til økt sykelighet og dødelighet. Ventilasjonssystem i operasjonsstuer er én av mange faktorer som kan påvirke infeksjonsforekomst. Hvilket ventilasjonssystem som er best ...
  • Ventilasjon av operasjonsstuer: forenklet metodevurdering. Revidert utgave 

   Risstad, Hilde; Evensen, Line; Lerner, Martin Robert (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Postoperative sårinfeksjoner fører til økt sykelighet og dødelighet. Ventilasjonssystem i operasjonsstuer er én av mange faktorer som kan påvirke infeksjonsforekomst. Hvilket ventilasjonssystem som er best ...