• Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2015 

   Stoltenberg, Camilla; Heyerdahl, Bjørn Tore; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Rybakken, Karoline Torsnes (Report, 2016)
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, ingvild; Heyerdahl, Bjørn Tore; Rolfheim-Bye, Christina Lill (Report, 2017)
   Hovedbudskap Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Boehlke, Nina (Report, 2018)
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2020)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Folkehelseinstituttet, Årsrapport 2020 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Erik; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2021)
  • Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens 

   Hauge, Siri Helene; Meijerink, Hinta; Alveberg, Benedikte Louise; Berg, Are Stuwitz; Bergh, Anne; Bragstad, Karoline; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Feruglio, Siri Laura; Forland, Frode; Grøneng, Gry Marysol; Holme, Jørn Andreas; Hungnes, Olav; Iversen, Bjørn Gunnar; Johansen, Julie Denise Whittle; Jønsrud, Knut; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Nøkleby, Hanne Magdalene; Paulsen, Trine Hessevik; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Rydland, Kjersti Margrethe; Tønnessen, Ragnhild; Veire, Kjetil Berg; Vold, Line; White, Richard Aubrey; Wisløff, Torbjørn; Wolden, Britt (Research report, 2020)
   Urban areas are heterogeneous and therefore implementation of the recommendations of this report will be determined by a city’s available resources, current preparedness, as well as adjusting them to local needs and ...