• A health technology assessment of the new drugs for inoperable or metastatic malignant melanoma patients 

   Pike, Eva; Torkilseng, Einar Bjørner; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Jimenez, Enrique; Odgaard-Jensen, Jan; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Research report, 2015)
  • Antibiotikabehandling av erythema migrans 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ringerike, Tove; Harboe, Ingrid; Eliassen, Knut Eirik; Klemp, Marianne (Research report, 2012)
   Hurtigoversikt
  • Antibiotikabehandling i sykehus, peroral versus intravenøs behandling 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Akselsen, Per-Espen; Berild, Dag; Harboe, Ingrid; Odgaard-Jensen, Jan; Reinertsen, Even; Vist, Gunn Elisabeth; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010)
   NORSK: Bakgrunn: Denne rapporten adresserer problemstillingen: Er det forskjell i effekt mellom peroral og intravenøs antibiotikabehandling av infeksjonssykdommer hos store og viktige pasientgrupper. Rapporten besvarer ...
  • Antibiotikabehandling ved nevroborreliose – litteratursøk med sortering 

   Ringerike, Tove; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Gundersen, Malene Wøhlk; Sundal, Jon (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-03)
  • Antibiotikabehandling ved peritonitt, cholangitt og cholecystitt – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste 

   Ringerike, Tove; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Gundersen, Malene Wøhlk (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-05)
  • Effect of abdominal aortic aneurysm screening 

   Frønsdal, Katrine; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Effect of catch-up HPV vaccination of young women 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Couto, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Effect of using aminoglycosides for treatment of sepsis 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Holte, Hilde H.; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Pike, Eva; Ringerike, Tove; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2007-06)
   KEY MESSAGES: Efficacy and safety for the newer antidepressants in adults Background Depression is a varied illness, patients may present with symptoms such as lack of initiative, a sense of meaninglessness, depressive ...
  • Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke. 

   Vist, Gunn Elisabeth; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Johansen, Marit; Bergsaker, Marianne Riise; Hauge, Siri Helene; Fretheim, Atle (Research report, 2009)
   1-PAGE KEY MESSAGES: This review presents the available documentation of the health effects of influenza vaccination to the elderly and people suffering from chronic illness. We searched for systematic reviews of the effects ...
  • HPV DNA-test for livmorhalskreft 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007-02)
   Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis og utgjør ca. 10 prosent av all kreft hos kvinner. Livmorhalskreft er primært et resultat av vedvarende infeksjon med høyrisikotyper av ...
  • HPV RNA-test for livmorhalskreft 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Juvet, Lene Kristine; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-01)
   3-PAGE EXECUTIVE SUMMARY Background Cervical cancer is the second most common cancer in women world-wide and affects about 300 women in Norway each year. Cervical cancer develops through cellular abnormalities in the ...
  • Legemidler til røykeslutt 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ringerike, Tove; Odgaard-Jensen, Jan; Harboe, Ingrid; Hagen, Gunhild; Reikvam, Åsmund; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-04)
   NORSK: Røyking er en risikofaktor for en rekke sykdommer, blant annet kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. I Norge er det ca 21 % av befolkningen som røyker daglig. Tiltak for røykeslutt deles vanligvis inn i ...
  • Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel 

   Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv T; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom Gunnar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Sosial- og helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon om emnet og besvare følgende spørsmål: "Ved ufrivillig barnløshet på grunn av mannlig infertilitet, hva er effekten av ...
  • Pemetrexed as maintenance therapy for advanced, non-squamous, non-small cell lung cancer (NSCLC) 

   Movik, Espen; Juvet, Lene Kristine; Hamidi, Vida; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
  • Snus som røykeavvenningsmiddel 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Harboe, Ingrid; Ringerike, Tove; Klemp, Marianne (Research report, 2012)
   Systematisk litteratursøk med sortering
  • Snusavvenningstiltak 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Harboe, Ingrid; Ringerike, Tove; Klemp, Marianne (Research report, 2012)
   Systematisk litteratursøk med sortering
  • TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommer 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Mørk, Nils-Jørgen; Dalaker, Morten; Langeland, Tor; Tolaas, Erlend; Movik, Espen; Odgaard-Jensen, Jan; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten omhandler nyere biologiske legemidler som brukes ved behandling av bl. a. psoriasis, pyoderma gangrenosum og Behçets sykdom. Biologiske legemidler er målrettede medikamenter som spesifikt blokkerer molekylære ...
  • Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner 

   Nilsen, Ellen M; Alfsen, Cecilie G.; Feiring, Berit; Skjeldestad, Finn Egil; Steen, Rita; Sæterdal, Ingvil von Mehren (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, med fokus på vurdering av effekt og sikkerhet ved bruk av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Det pågår helseøkonomiske analyser som ...