• Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke 

      Vist, Gunn E.; Sæterdal, Ingvil; Johansen, Marit; Bergsaker, Marianne Riise; Hauge, Siri Helene; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
      BAKGRUNN: På oppdrag fra allmennpraktiker Ottar Grimstad ble vi bedt om å finne dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom. METODE: Vi søkte etter systematiske ...