• Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling? 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Samdal, Kristian (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av langtidsbehandling for rusavhengige mennesker. Problemstilling I ...
  • Kostnadseffektivitet av å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet 

   Samdal, Kristian; Hagen, Gunhild; Flem, Elmira; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009)
   NORSK: Bakgrunn Rotavirusinfeksjoner er en ledende årsak til akutt gastroenteritt hos barn under 5 år. Det finnes i dag to vaksiner (Rotarix® og Rotateq®) mot rotavirusinfeksjoner som har fått innvilget markedsføringstillatelse ...
  • Misoprostol ved igangsetting av fødsel 

   Ringrike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   1-PAGE KEY MESSAGES *** BACKGROUND Approximately 55 000 children are born in Norway each year. It is sometimes necessary to induce labour artificially. With respect to induction with drugs, misoprostol and dinoprostone ...