• Hjerte og karregisteret, rapport for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Jonasson, Øystein Aalstad; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2016)
  • Hjerte- og karregisteret - rapport for 2012 

   Duerr, Ana; Ellingsen, Christian Lycke; Egeland, Grace M.; Tell, Grethe S.; Seliussen, Ingvei Helen; Igland, Jannicke; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Akerkar, Rupali Rajendra; Sundvor, Vernar; Klakegg, Yngve (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2014)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Ellingsen, Christian Lycke; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014. 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Opportunities for diabetes research using the Norwegian Cardiovascular Disease Registry 

   Hovda, Grace M Egeland; Sundvor, Vernar; Igland, Jannicke; Seliussen, Ingvei Helen; Klakegg, Yngve; Akerkar, Rupali; Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe S; Ebbing, Marta (Journal article, 2013)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2014 

   Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2015)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2016)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2016. nnretninger. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Hornæs, Mona Tornensis; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2017)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2017 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2018)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2008 

   Gåsemyr, Kristin; Totlandsdal, Kristina Joan S.; Mjaatvedt, Aase Gunn; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2009)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2009 

   Gåsemyr, Kristin; Totlandsdal, Kristina Joan S.; Mjaatvedt, Aase Gunn; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2010)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2011 

   Gåsemyr, Kristin; Totlandsdal, Kristina Joan S.; Mjaatvedt, Aase Gunn; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2012)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012. Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 

   Totlandsdal, Kristina Joan S.; Mjaatvedt, Aase Gunn; Seliussen, Ingvei Helen; Engelund, Inger Elise; Ebbing, Marta (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2013)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Ebbing, Marta; Gåsemyr, Kristin; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2014)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret): Rapport om svangerskapsavbrot for 2018 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Hornæs, Mona Tornensis; Heiberg-Andersen, Rannveig; Juliusson, Pétur Benedikt; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2019)
   2018 vart det sendt inn 13 641 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 12 380 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 364 (2,9 %) færre svangerskapsavbrot enn i 2017. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,6 i 2017 til ...
  • Register over svangerskapsavbrot 2019 (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Petur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2020)
   I 2019 vart det sendt inn 12 927 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 664 (5,4 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2018. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,3 i ...
  • Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2012. Fødsler i Norge 

   Duerr, Ana; Moster, Dag; Seliussen, Ingvei Helen; Klungsøyr, Kari; Gåsemyr, Kristin; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Skjaerven, Rolv; Næss, Truls Petter (Fødsler i Norge ... : årsmelding ... og ..., Research report, 2014)