• Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling – litteratursøk med sortering 

      Dalsbø, Therese Kristine; Steinsvåg, Berge-Andreas; Smedslund, Geir (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-08)
      NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante ...