• Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighet 

   Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Smedslund, Geir (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-07)
  • Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling? 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Samdal, Kristian (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av langtidsbehandling for rusavhengige mennesker. Problemstilling I ...
  • Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Holte, Hilde H; Dalsbø, Therese Kristine; Vist, Gunn Elisabeth; Steiro, Asbjørn Kulseng; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene; Reinar, Liv Merete; Jamtvedt, Gro (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-01)
   NORSK: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken av amalgam i tannlegepraksis. I Norge har det vært forbud mot bruk av kvikksølv til tannfyllinger siden 2008. Overgangsbestemmelsene som ...
  • Litteratursøk med sortering – Psykososial behandling av ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni). 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Harboe, Ingrid; Smedslund, Geir (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-04-04)
   NORSK: Hva er effekten av psykososiale tiltak som nettverk, bolig, og kontinuitet i behandlingen for personer med ikke-affektive psykoser (herunder schizofreni)? Hva er effekten av medikamentelle og psykososiale tiltak for ...
  • Litteratursøk med sortering – Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser 

   Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn Kulseng (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
   NORSK: Hva er effekten av å bruke kosttilskudd som vitaminer, mineraler og omega-3 i behandlingen av personer med psykiske lidelser? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert et notat der grunnlaget er ...
  • Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Johansen, Kjell; Weisæth, Lars; Ormstad, Sari Susanna; Steiro, Asbjørn Kulseng; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Bakgrunn: Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004. Problemstilling: Virker ...
  • Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
  • Tvangsbehandling av opioidavhengige 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Ringerike, Tove; Hammerstrøm, Karianne Thune; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-07)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. ...
  • Work programmes for welfare recipients 

   Smedslund, Geir; Hagen, Kåre Birger; Steiro, Asbjørn Kulseng; Johme, Torill; Dalsbø, Therese Kristine; Rud, Mons Georg (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Objectives: To estimate the effects of work programmes, including elements such as job search assistance, job search training, subsidised employment, job clubs, vocational training, etc. on welfare recipients. Employment ...