• Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge 

      Reinar, Liv Merete; Tørnby, L; Nordheim, Lena Victoria; Nylund, H; Jamtvedt, Gro; Bjørndal, Arild (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
      Det er et mål i det forebyggende helsearbeidet å hindre eller utsette røykestart hos barn og unge. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff, og røyking er assosiert med mange helseskader. Ungdomsårene er en tid da ...