• Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter 

   Flottorp, Signe Agnes; Farah, Mohamed G.; Thürmer, Hanne; Johansen, Marit; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   I den foreliggende rapporten oppsummerer vi Cochrane-oversikter om effektene av ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer, samt medikamentelle tiltak for røykeslutt, vektreduksjon og ...
  • Pasientvolum og behandlingskvalitet ved operasjoner for kreft i lever 

   Norderhaug, Inger Natvig; Thürmer, Hanne; Odgaard-Jensen, Jan (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å foreta en vurdering av litteraturen om sammenheng mellom pasientvolum og behand-lingskvalitet ved operasjoner for kreft i lever. Vi har ...
  • Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi 

   Norderhaug, Inger Natvig; Thürmer, Hanne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  • Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet 

   Reinar, Liv Merete; Smedslund, Geir; Fretheim, Atle; Hofmann, Bjørn; Thürmer, Hanne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-06)
   KEY MESSAGES Routine ultrasound in pregnancy The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked to evaluate the clinical effect and the diagnostic value of routine ultrasound in the first, second and third ...