• Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten 

   Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som gir informasjon om kvaliteten innen et område som vanligvis ikke lett lar seg måle direkte. Bruk av kvalitetsindikatorer kan ha flere formål: De kan fungere ...
  • Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet 

   Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-04)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok på rundebordskonferansen i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet ...
  • Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester 

   Flottorp, Signe; Nyen, Bjørnar; Hansen, Trond Egil; Roksund, Gisle; Sandvik, Endre; Thesen, Janecke (Research report, 2010-10)