• Medikamentell behandling av opiatavhengighet 

      Kornør, Hege; Bjørndal, Arild; Welle-Strand, Gabrielle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
      Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et tiltak i Norge siden 1998. Tiltaket er nå landsdekkende, og det ble i forbindelse med en evaluering i 2004 avdekket store regionale praksisforskjeller. Sosial- og ...