• Kreftrisiko ved folsyretilskudd 

      Pike, Eva; Wien, Tale Norbye; Wisløff, Torbjørn; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
      NORSK: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte kontrollerte kliniske studier med forlenget oppfølgningstid viste imidlertid signifikant økt forekomst av kreft ...