• Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status 

   Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn; Winsvold, Aina; Hammerstrøm, Karianne Thune (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-03)
   EXECUTIVE SUMMARY. Background. Previously, some Norwegian cause-effect studies of social inequality documenting a social gradient in healthy diet and physical activity and knowledge about interventions offered by the ...
  • Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet 

   Berg, Rigmor C; Winsvold, Aina; Kornør, Hege; Øverland, Simon Nygaard; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Storetvedt, Kari; Johnsen, Jon; Hansen, Heidi; Tømmervik, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-11)
   BACKGROUND: The Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to do a review about the effects of opioid agonist treatment for pregnant opioid dependent women. ...