• Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

      Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
      De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av ...