• Diagnostikk av øyeinfeksjoner. Strategimøte nr. 32, 2018 

      Brekke, Hanne; Romstad, Monica Regine; Stubhaug, Tore Taksdal; Åsheim, Sandra Elena; Mengshoel, Anne Torunn (Strategirapport fra Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi / Folkehelseinstituttet, Research report, 2022)