• Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017 

   Litleskare, Irene; Bragstad, Karoline; Kran, Anne-Marte Bakken; Kanestrøm, Anita; Stene-Johansen, Kathrine; Kro, Grete Birkeland; Bergersen, Bente Magny; Dalgard, Olav (Research report, 2018)
   Bruk av antivirale midler Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke målt i definerte døgndoser (DDD). Kostnadene for antiinfeksiøse agens for systemisk bruk (ATC gruppe J) har også økt de seneste år, men i mindre ...
  • Utredning om nasjonalt overvåkingssystem for virusresistens. Rapport fra arbeidsgruppe 

   Åsjö, Birgitta; Vik, Inger Sofie Samdal; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Rollag, Halvor; Ormaasen, Vidar; Holberg-Petersen, Mona; Gutteberg, Tore Jarl; Christensen, Andreas (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2010)