• Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2020)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Folkehelseinstituttet, Årsrapport 2020 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Erik; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2021)