• Abdominalt aortaaneurisme (AAA) screening av menn i alder 65 år. 

      Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Svensjö, Sverker; Movik, Espen; Desser, Arna S.; Smedslund, Geir (Research report; Systematic Review, 2020)
      Innledning Et abdominalt aortaaneurisme (AAA) er en utvidelse av bukdelen av hovedpulsåren med minst 50 % økt diameter tilsvarende en diameter på minst 30 mm eller mer. Dersom AAA sprekker (rupturer), er tilstanden ...